Dijous, 27 De Octubre De 2016
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795 Telèfon: 973-387086 Fax: 973-387085
ajuntament@vallsaguilar.ddl.net

Portada


Tramesa de la felicitació de Nadal i del butlletí informatiu de la gestió municipal de l'any 2015 ... + info
Foto El passat divendres dia 13 de març es va celebrar la conferència organitzada per l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar ... + info
Foto Durant el mes de novembre de 2014 es van executar les obres de conservació i arranjament del paviment de la carretera que mena al nucli urbà de Castellàs del Cantó i Junyent. ... + info
Foto Gràcies a les subvencions de l'ICD i de l'IDAPA s'ha aconseguit oferir diversos cursos totalment de franc per als veïns del nostre municipi ... + info
Foto Durant els mesos de juliol i agost s'ha executat les obres de pavimentació i empedrat de diversos carrers del nucli urbà de Biscarbó ... + info
Foto D'acord amb el conveni de delegació de competències en matèria d'accessos a nuclis urbans, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha executat l'obra anomenada "Actuacions de conservació i arranjament del camí d'accés a Biscarbó i Vilarrubla" ... + info
Foto Durant el mes de juny s'ha dut a terme l'execució de les obres de rehabilitació del mur perimetral del cementiri del nucli urbà d'Els Castells i d'un magatzem municipal que es trobava en molt mal estat de conservació. ... + info
Foto Durant els mesos d'abril i maig s'han executat les obres d'adequació de la sala de serveis del local social de la Guardia d'Ares. ... + info
Foto Després de la dotació d'un dipòsit d'aigua potable per al nucli urbà de Berén, era necessari actualitzar les xarxes de distribució i sanejament de l'aigua ... + info
Foto Els alumnes de tercer i quart de primària de la comarca de l'Alt Urgell visiten el municipi de les Valls d'Aguilar ... + info
Foto Els veïns del municipi de les Valls d'Aguilar uneixen forces i voluntàriament recuperen un camí històric ... + info

13/05/2014

Foto Setena cursa vertical Quiri de les Valls d'Aguilar ... + info
Foto Us informem de les gestions més rellevants que el Consistori ha dut a terme durant aquest any. ... + info
Foto Després d'una primera actuació de la sala principal del local per part dels agutzils i veïns del poble que voluntàriament van participar, s'ha executat les obres de consolidació de l'edifici i de la façana. ... + info
Foto Donat que avui dia l'escola del nucli de Berén es troba totalment en desús, s'ha dut a terme la recuperació de l'edifici per donar-ne un ús social i de trobada per als veïns ... + info
Foto El carrer únic d'Epaén es trobava amb una capa de rodadura de graves compactades força deteriorada per l'erosió i el creixement de la vegetació. El seu estat requeria fer sovint operacions de manteniment. Per aquest motiu es va optar per executar les obre ... + info
Foto Donat que els carrers de Miravall estaven tan sols amb una capa de rodadura de graves compactades i sovint s'havien efectuar reparacions al ferm, es va optar per dur a terme les obres de pavimentació. ... + info
Atès que les parets perimetrals de l'església presentaven humitats de l'exterior que acceleraven el deteriorament general de l'edifici, es va decidir conjuntament amb el Bisbat d'Urgell, dur a terme les obres de restauració que resolguin aquesta problemát ... + info
Foto Donat que el nucli de Junyent disposava d'un dipòsit de reserva molt petit que no podía suportar la demanda en temporada vacacional ni permetia un futur creixement de la població. Es va acordar constuïr un nou dipòsit regulador amb reserva d'aigua suficie ... + info


Mapa Web