Samedi, 6 De Juin De 2020
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Tèlèphone: 973-387086
Fax: 973-387085

Ordonnances

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ...   »

Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

... + info
Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Fet imposable
... + info
Ordenança Fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1. Fet imp
... + info

Plan du site