Dimecres, 20 De Gener De 2021
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Ordenances

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ...   »
Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 
Article 1. Fet imposable

... + info

Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

... + info
Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Fet imposable
... + info
Ordenança Fiscal núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1. Fet imp
... + info

Mapa Web