Dimecres, 20 De Gener De 2021
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Els pobles

11/12/2006

AnyusACCÉS

Seguint la carretera de Noves a la Guàrdia, un quilòmetre més amunt del pont i la trenca de Miravall, es troba el llogarret d'Anyús, encerclat per un revolt que fa la carretera.

DESCRIPCIÓ

Antic llogarret reduït actualment a una sola casa habitada amb diverses dependències agroramaderes adossades. El conjunt és en vessant, es troba a l'extrem d'un prat en un coster sobre el riu de Castellàs i es troba pràcticament encerclat per la carretera de Noves a Taús. A l'interior del conjunt hi ha la petita església de Sant Lluc d'Anyús i, envoltant aquest element central, les diverses edificacions, totes elles amb paraments irregulars de pedra vista i amb cobertes de llosa a una o dues vessants. La casa dedicada a habitatge presenta una coberta de teula a doble vessant.

CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

L'única menció que es coneix del lloc d'Anyús en època medieval es troba a l'acta de consagració de la catedral de la Seu d'Urgell, amb tots els dubtes que genera el fet que la grafia que apareix en aquest document és "Aniano". Al capbreu de 1493-1494 del vescomtat de Castellbò i a l'Spill, redactat el 1519, apareix el lloc o mas d'"Enús". Madoz afirma l'any 1845 que Anyús era un llogaret de 31 veïns repartits en 7 cases.

Telèfon: 973387086Mapa Web