Dissabte, 4 De Juliol De 2020
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Els pobles

15/05/2008

Els CastellsACCÉS

S'hi accedeix per la carretera LV-5134 que surt de Noves, passa per la Guàrdia i Taús i, arriba al poble d'Els Castells per continuar en direcció a Baén i a Gerri de la Sal, al Palars Sobirà. El poble és a uns trenta quilòmetres de Noves.

DESCRIPCIÓ

Poble aturonat en un esperó rocós socat al seu per per diverses torrenteres, una de les quals divideix el poble en dos nuclis. Originàriament les cases se situaven a redòs del castell, les restes del qual són fragmentàries i en molt mal estat, i estan supeditades a modernes estabulacions construïdes en el seu emplaçament. L'església de Santa Maria està construïda a un nivell inferior del castell, en el vesant de l'esperó. Les cases estan agrupades en el vessant, són generalment petites i cobertes amb llossats de doble vessant.

ELEMENTS PATRIMONIALS PROPERS

 El castell d'Els Castells apareix documentat en una donació del compte Ermengol VII al bisbe d'Urgell Bernat Sanç l'any 1159. Formava part de la comptoria de Taús dins la qual, de la mà de la pubilla Arnaua de Caboet, acabaria revertint al patrimoni del vescomptat de Castellbò a partir del seu matrimoni amb Arnau de Castellbò l'any 1185. L'any 1226 el vescompte Roger Bernat II de Bastellbò adquirirà els drets d'aquest castell, junt amb altres de la comtoria, que restaven a mans del noble pallarès Pere d'Orcau. L'any 1519, al Spill consta el castell d'Els Castells com a part integrant de la batllia de Taús, dins del quarter de Castellbò d'aquell vescomptat, i ostentava la seva castlania junt amb la de Taús Joan d'Aguilar. A mitjan segle XIX hi vivien quaranta-dos habitants.

ELEMENTS PATRIMONIALS PROPERS

Santa Maria d'Els Castells, Castell d'Els Castells, Molí del Greu, Mare de Deu de la Guia.

 Mapa Web