Dissabte, 4 De Juliol De 2020
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Els pobles

15/05/2008

EspaénACCÉS

Seguint la carretera de Noves a la Guàrdia, a tres quilòmetres més amunt del llogaret d'Anyus i a quatre del trencall de Mivravall, es troba el poble d'Espaén.

DESCRIPCIÓ

Poble en vessant situat en un coster a la riba dreta del riu de Castellàs. Les cases són de tamany modest, amb parets majoritàriament de pedra vista. Les cobertes són de teula i a doble vessant. L'esglèsia de Sant Serni es troba a la part inferior del poble. A l'entrada d'Espaén, vora la carretera de Noves a Taús, hi ha un cobert on es carregaven les llaunes de la llet destinades a les indústries làcties de la Seu d'Urgell.

CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

L'any 1159 es documenta un castell d'Espaén en la donació de les fortificaicons pertanyents al vescomptat de Castellbò, i es trobava dins de la batllia de la vall d'Aguilar del quarter de Castellbò. A mitjan segle XIX Espaén consta com a lloc agregat a l'ajuntament de la Guàrdia, amb una població de 30 habitants.

ELEMENTS PATRIMONIALS PROPERS

Santa Eulàlia d'Espaén, Sant Serni d'Espaén, Anyus, Sant Lluc d'Anyus.Mapa Web