Dissabte, 4 De Juliol De 2020
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Els pobles

20/05/2008

Noves de SegreACCÉS

A Noves s'hi arriba seguint la carretera LV-5134 que s'inicia a la palanca de Noves. El poble es troba a dos quilòmetres i mig passat el pont.

DESCRIPCIÓ

Poble disposat en un vessant sobre la confluència dels rius de la Guàrdia i de Pallerols. Antigament era un lloc fortificat i les cases feien muralla, com encara es pot intuir de l'actual distribució viària. Al capdemunt del poble hi ha una plaça de nova construcció davant del nou edifici de l'ajuntament de les Valls d'Aguilar. L'església parroquial de Sant Serni es troba a mig vessant, aproximadament allà on conflueixen el nucli més antic del poble amb els barris de construcció més recent. Els principals exponents de l'arquitectura tradicional es concentren a la part alta del poble, amb cases adosades de dos o més plantes amb cobertes de teula de doble vessant, moltes d'elles reformades o en vies de reformar-se.

CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

El primer esment de la vila de Noves es troba en la determinació dels límits d'una venda de terrenys de la vall d'Elins a favor del bisbe Sisebut l'any 839. Se seguiran altres esments documentats als segles IX, X, XI i XII, d'una manera continuada. Tot sembla apuntar que la possessió i la jurisdicció de la vila de Noves fou en un primer moment dels senyors de Caboet, dels quals passà a Castellbò. A l'inici del segle XVI el lloc de Noves estava integrat a la batllia de la vall d'Aguilar del quarter de Castellbò, i era la residència del lloctinent del batlle de la vall i d'un dels tres cònsols en què era partida la vall. A mitjan segle XIX tenia quaranta-vuit cases i dos-cents cinquanta-sis habitants. Així mateix, era cap d'un municipi que englobava els pobles d'Argestues, Berén, Bellpui, Malgrat i Miravall.

ELEMENTS PATRIMONIALS PROPERS

Sant Serni de Noves, Molí del Piques, Forn de guix de Cal Jou, Castellot de Noves, Roure del Capdevila, Perer de Cal Bernadí.

 Mapa Web