Dissabte, 4 De Juliol De 2020
Diputat Garriga, 3 Noves de Segre, Les Valls d'Aguilar - 25795
Telèfon: 973-387086
Fax: 973-387085

Els pobles

20/05/2008

TrejuvellACCÉS

Seguint la carretera de Noves a la Guàrdia, a uns catorze quilòmetres de Noves, passat el coll de Mu, hi ha unt trencall a mà esquerra que dóna accés al poble de Trejuvell.

DESCRIPCIÓ

Poble situat en un replà inclinat al vessant del Montcau, enlairat sobre la riba esquerra del riu de la Guàrdia. Al centre del poble hi ha l'església de Santa Elena, exempta i envoltada per un ample espai obert del qual es distribueix el caseriu. Les cases són de dimensions notables. Dues cases presenten grans balconades de fusta cobertes pel ràfec de la teulada o per un teuladet de doble vessant afegit a la façana. Bona part de les cases estan abandonades.

 CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

L'esment documental més antic del lloc de Trejuvell correspon a l'any 1085, i no és fins l'any 1159 quan apareixerà documentat el seu castell. A mitjan segle XIII hi ha documentada l'adquisició de la totalitat dels drets d'aquest castell per part del compte Roger IV de Foix, vescompte de Castellbò. A començaments del segle XVI el lloc de Trejuvell es trobava a la batllia de la vall d'Aguilar del vescomptat de Castellbò. A mitjan segle XIX hi havia 8 cases i hi vivien quaranta-dos habitants. en aquest moment formava part de la Guàrdia.

ELEMENTS PATRIMONIALS PROPERS

Santa Elena de Trejuvell, Pedrera de Coll de Mu, Ausàs, Sant Serni d'Ausàs.Mapa Web