Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INDUSTRIA

Principals trets de l'economia

El terme és eminentment agrícola i ramader. Hi predomina el bestiar boví de llet i d'engreix, a més d'alguns ramats d'ovelles.

Actualment, està creixent l'oferta turística degut al potencial turístic natural i cultural, i el resultat d'això són la proliferació de nous Allotjaments Rurals Independents que abans no hi eren.

Així mateix, trobem d'altres activitats, com una minicentral hidroelèctrica, una cantera de pedra, una cantera de marbre, un escorxador de porcs amb fàbrica d'embotits, una fusteria, una bio-botiga, etc

Sector Secundari Els embotits: Cal Bernadí A Cal Bernadí de Noves de Segre elaboren embotits i pernils amb carn de porcs criats a la comarca. Entre les seves especialitats cal fer especial esment del deliciós bull de donja. Es fan visites comentades d'una hora per a grups de fins a 60 persones, els matins, de dimarts a dijous. Per concertar visita, heu de trucar al telèfon (973) 38 71 47.
Sector Terciari En els últims temps el sector turístic ha pres una forta embranzida i dins del municipi s'han obert diversos establiments de restauració i allotjament.
Economia (extret de l'Enciclopèdia Catalana) Noves de Segre és un municipi tradicionalment ramader que ha combinat secularment el conreu de les zones més planeres del terme amb la cria i 1'engreix de bestiar. En 1'actualitat, bona part de la població activa treballa a la Seu d'Urgell, especialment en el sector dels serveis, però la seva base ramadera continua sent important. De fet, 1'agricultura, molt escassa, proporciona els seus fruits a la ramaderia. Produeix essencialment cereals i farratge, però la superfície llaurada és de poc més del tres per cent de la superfície aprofitable. Més importants són les pastures, que arriben al trenta-quatre per cent i són aprofitades per la ramaderia bovina (1.024 caps al 1989, essencialment vaques de llet) i ovina (3.110 caps), principals tipus de bestiar que es crien al municipi. La ramaderia porcina i equina, com també la cria de conills, són poc importants i la cria d'aviram es redueix al consum propi. Pel que fa a 1'activitat industrial i minera, tot i que antigament hi ha documentats molins de guix i mines d'amiant, entre d'altres, és actualment poc representativa. Hi ha un escorxador de porcs i una fàbrica d'embotits, que es dedica a la producció artesanal de derivats del porc; una empresa d'extracció de grava i sorra i una petita central hidroelèctrica a Castellàs (amb una potència de 2.400 kW). Quant als serveis, el municipi de Noves de Segre es troba bastant desatès, ja que la major part dels serveis es concentren a la Seu d'Urgell. Només hi ha un dispensari mèdic atès dos cops per setmana per un metge. També hi manquen infraestructures turístiques. El 1996 no hi havia ni hotels, ni restaurants, ni càmpings, tot i que es portaven a terme diversos projectes per revalorar turísticament la zona i atreure gent de fora. Entre aquests projectes figura la inclusió de la fàbrica d'embotits abans esmentada en les Rutes d'Artesans de 1'Alt Urgell, amb la qual cosa es fa possible visitar una fàbrica de producció artesana, o l'adequació d'un camí que porta des de Noves de Segre fins a Gerri de la Sal dins de 1'anomenada Ruta de la Sal. Fins a l'actualitat, el turisme de Noves de Segre és constituït bé per gent de pas, bé per estiuejants que disposen de cases en alguns dels punts del terme.